Dere som har lyst til å bidra tar kontakt med noen i styret.